Om Kognitiv beteendeterapi

Vad är KBT?
KBT, kognitiv beteendeterapi, är en psykoterapeutisk behandling som bygger på att våra tankar, känslor, fysiska reaktioner och vårt beteende påverkar varandra.
Behandlingen är evidensbaserad, vilket betyder att vi använder oss av det som forskningen (inom olika områden som inlärningspsykologi, kognitionspsykologi, neuropsykologi och socialpsykologi) gett stöd för. Allteftersom ny evidensbaserad forskning finns tillgänglig utvecklas behandlingsmetoden.
KBT innefattar både kognitiv terapi och beteendeterapi.
KBT är en strukturerad, problemorienterad och handlingsinriktad form av terapiform där vi utgår från problemen som är här och nu.
KBT bygger på att både terapeut och klient är aktiva, var och en är experter på sitt område. Klienten är expert på sig själv och terapeuten  är expert på KBT. Vi samarbetar, du bidrar med din kunskap och dina erfarenheter och jag bidrar med min kunskap, erfarenhet, metoder och verktyg.