Om mig och mina tjänster

Vem är jag?
Eva Bergqvist
Socionom
Leg. Psykoterapeut auktoriserad med KBT inriktning
Utbildad handledare i psykosocialt arbete
Utbildad handledare och lärare i Kognitiv Beteendeterapi

Erbjuder:
Kognitiv Beteendeterapi

Enskilt, par eller i grupp.
Tillsammans identifierar vi dina problem och formulerar ett eller flera mål för terapin. Därefter utforskar vi vad som gör att problemen fortsätter. Vi arbetar med tankar och beteenden som gör att problemen fortsatt och förvärrats. Hemuppgifter, mellan samtalen, är en viktig del. Då testas nya sätt att tänka och agera på. Tillsammans går vi sedan igenom hemläxan och utvärderar resultaten för att se om vi har kommit närmare målet.  Detta ger nya verktyg att hantera och lösa problemen nu och i framtiden.

Tillstånd då KBT är en fungerande behandlingsform:
Depression
Ångest
Utmattningstillstånd
Stress
Sömnproblem
Panikångest
Social fobi
Specifika fobier
Tvång
Relationsproblem
Livskriser

Första samtalet
Vid första mötet berättar du om dig själv och vad du vill ha hjälp med. Jag kommer att berätta om vad KBT är och hur det går till. Ibland kan du få ett formulär med dig hem att fylla i efter första mötet. Om du tycker att KBT verkar vara rätt metod för dig och vi båda tror att vi kan få till ett bra samarbete boka vi fler tider i direkt anslutning till det första mötet.

Utbildningsterapi
Erbjuds dig som går egen utbildning i psykoterapi.

Handledning och konsultation
Handledning och konsultation erbjuds för att öka din kompetens i att hantera de ärenden du arbetar med, minska stress, förhålla dig i konflikter och hantera dina egna känslomässiga reaktioner.
Handledningen riktar sig till arbetsgrupper och enskilda personer inom offentlig verksamhet som socialtjänst, närsjukvård, psykiatri, skola, vård och omsorg, ungdomsvård och kriminalvård och företag inom det privata näringslivet.

Kognitiv Coaching
Dagens arbetsplatser ställer höga krav på medarbetare och chefer. Verksamheter präglas av hög stressnivå och ökade krav på flexibilitet och tillgänglighet. Med din kognitiva coach diskuterar du de frågor du annars inte har möjlighet att ta upp. Kognitiv coaching ger möjlighet till ökad medvetenhet om dina resurser och ditt beteende.  Utifrån de mål som sätts upp arbetar vi med att öka kunskapen om dina egna reaktioner i olika situationer och i samspelet med andra människor, t. ex. medarbetare, chefer och kunder.