Mitt CV

Eva Bergqvist
Boråsgatan 14, 432 45 Varberg

Mobil tfn 0707 38 11 23
eva_bergqvist@telia.com

Utbildningar

Socionomexamen, 1973 – 1977, Socialhögskolan, Östersund

Social metodik, fördjupningskurs, 20 p, 1987, Göteborgs Universitet, Institutionen för socialt arbete, Göteborg

Familjeterapi, Introduktionskurs och Fortsättningskurs, 96 timmar 1990, Familjeterapicentrum, GSI, Göteborgs Socialpsykologiska Institut AB

Socialisation, pedagogik och ungdomsteori, 10 p, 1995, Göteborgs Universitet Institutionen för socialt arbete, Göteborg

Handledare i psykosocialt arbete, 30 p, 1997, Göteborgs Universitet Institutionen för socialt arbete, Göteborg

Psykoterapeututbildning, grundläggande (Steg 1), psykodynamisk inriktning, 1998-2000 Otterhällans institut i, Göteborg

Psykoterapeutexamen, 60 p, 2007, Center för Cognitiv Psykoterapi och Utbildning i Göteborg

Legitimation som Psykoterapeut, 2007, Socialstyrelsen

Auktorisation i kognitiv beteendeinriktad terapi, 2007, Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier

Suicidkongress om Suicidprevention, Den 6:e nationella nätverkskonferensen, två dagar, 2007, Göteborg

Stage 2 Treatment in Dialectical Behavior Therapy (DBT), två dagar, 2007, Karolinska Institutet, Stockholm

Suicidprevention med kognitiv inriktning, tre heldagar 2008, Center för Cognitiv Psykoterapi och Utbildning i Göteborg

12th European Symposium on Suicide and Suicidal Behavior, tre dagar, 2008. Glasgow, Scotland

Grundkurs i Motiverande samtal, 2008, Lanstinget, Halland Stage 1 Treatment in Dialectical Behavior Therapy (DBT), 80 timmar, 2009, Värnamo

Handledar och lärarutbildning för legitimerade psykoterapeuter med KBT- inriktning, Vt. 2009 – Vt. 2010, Center för Cognitiv Psykoterapi och Utbildning i Göteborg AB

Inlärningspsykologi och beteendeanalys ht. 2010 – Vt. 2011, Evidens AB (f.d.Center för Cognitiv Psykoterapi och Utbildning i Göteborg AB)

Anknytningsteori(AAI). Intervjuutbildning, Kajsa Jansson Lagerqvist, 2012, Göteborg

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) utbildning, Niklas Törneke, 2012 och 2013 i  Göteborg och Stockholm

Schematerapiutbildning Modul A, B och C med Poul Perris och Carl Gyllenhammar  8 dagar under november, december 2014 och januari 2015, Göteborg

PTSD och Prolonged exposure Therapy,  Wise Mind, Maria Bragesjö, Cefalu’, Sicilien, 25 – 29/6 2015

Roots and present branches of CBT, 46th European Associations of Behavioral and cognitive therapies congress – EABCT, 31/8 – 3/9 2016

Ångesttillstånd – en klinisk uppdatering, WiseMind AB, Bengt E Westling, Kapstaden, Sydafrika 4-9 januari 2017

Anställningar som Socionom

Vik. Socialsekreterare, barnomsorgsassistent/ vik. Barnomsorgsinspektör
Falkenbergs Kommun, Socialbyrån, sommaren 1976 samt 1977-01-21- 1977-11-20

Vik. Socialsekreterare,
vik. Barnomsorgsassistent,
Socialsekreterare, Socialinspektör/1:e Socialsekreterare,
Vik. Distriktschef,
Sektionschef,
Socialsekreterare Invandrarbyrån. vik. Kurator Omsorgs och Handikappavdelningen, Socialsekreterare Flyktingmottagningen
Socialförvaltningen i Varberg, 1977-11-22 – 1998-06-30

Kurator
Barn och ungdomspsykiatriska kliniken, Länssjukhuset, Halmstad
1998-01-01 – 2002-08-14

Kurator
Barn och ungdomspsykiatriska mottagningen i Varberg, 2002-08-14 – 2011-02-18

Handledare i Psykosocialt arbete
Enskild firma Handledare Eva Bergqvist 1998-02-06 – 2009-10-16

Psykoterapi och handledning mm.
Enskild firma, KBT konsult Eva Bergqvist sedan 2009-10-16

Uppdrag som handledare 

Handledning av socialsekreterare i Uddevalla kommun 1998

Handledning av socialsekreterare i Gislaved kommun 1998

Handledning av skolkuratorer, Laholms kommun 1998

Handledning av kommunsjuksköterskor, Varbergs kommun 1997

Handledare för tre familjehemsgrupper på uppdrag av Varbergs Socialförvaltning,
120 Tim/år, 1998 – 2009

Handledare Habiliteringen, Landstinget i Halland, 2009

Handledare för enskilt familjehem, Varbergs kommun, 2012 – 2016

Handledare för enskilt familjehem, Eksjö kommun, 2012

Handledare för enskilt familjehem, Örebro kommun, 2012-2013

Handledare för enskilt familjehem, Falkenbergs kommun, 2013 – 2014

Utbildningshandledning, grupper och individuellt, Basutbildning och Legitimationsgrundande utbildning vid  Center för Cognitiv Psykoterapi och Utbildning i Göteborg samt Evidens AB 2009-2013

Handledning av enskilda chefer via Kommunhälsan Varbergs kommun 2011-ff

Handledning av enskilda primärvården, Laholm 2012-2016

Handledning grupp kuratorer ungdomsmottagningen Fyrbodal, Västra Götalands regionen, 2012 – 2016

Handledning grupp skolkuratorer Borås/Alingsås 2014 – 2015

Handledning psykologer och sjuksköterska Capio närsjukvård, Göteborg 2014-ff

Handledning enskilda, psykoterapi 2013 – ff

Handledning enskilda, personalkontor 2013 – 2014

Handledning sjuksköterska (Steg 1), privat företagshälsovård 2013 – ff

Handledning Astagården, behandlingshem, Kungsbacka 2014 – 2015

Handledning Djurgårdsgatan, behandlingshem, Göteborg 2014 – 2015

Handledning psykologgruppen Vuxenpsyakiatriska mottagningen i Varberg 2015 – 2016

Handledning socialsekreterare, Socialförvaltningen, Kungälvs Kommun 2016 – ff

Handledning grupputvecklare/handledare, Barn och utbildningsförvaltningen, 2016 – ff Falkenbergs Kommun

Uppdragsgivare psykoterapi och handledning 

Kommunhälsan Varberg, 2011 – ff

adSapiens, Göteborg, 2011 – 2016

Socialförvaltningen, Varberg 1998 – 2015

Hälsoringen Vård AB, Laholm 2012 – 2016

Falck Helthcare, 2014 – ff

Västra Götalandsregionen 2013 – ff

Borås och Alingsås Kommun 2013 – 2015

Astagården AB 2014 – 2015

Djurgårdsgatan Birkakärr AB 2014 – 2015

Capio närsjukvård 2014 – ff

Falkenbergs Företagshälsovård AB 2015 -ff

Region Halland 2015 – 2016

Kungälvs Kommun 2016 – ff

Uppdrag som föreläsare

Orienteringskurs i Kognitivt förhållningssätt, anställda inom Habiliteringen, Landstinget i Halland, 2009

Föreläsningar om vårprogram för Suicidprevention, Psykiatrin i Halland, 2009

Föreläsningar om Suicidprevention, depression m.m. på Basutbildningar och Orienteringskurser i KBT samt Councellingutbildningar vid Center för  Psykoterapi och Utbildning i Göteborg samt Evidens AB 2009-2013

Arbete som Legitimerad Psykoterapeut

Psykiatrin i Halland: Barn och Ungdomspsykiatriska mottagningen i Varberg

Mottagning i Göteborg: KBT Esperantoplatsen, Surbrunnsgatan 6

Mottagning i Varberg: KBTkonsult Eva Bergqvist, Tingsgatan 23

Referenser:

Lillian Noring Andersson, f.d. studierektor på Center för Cognitiv Psykoterapi och Utbildning i Göteborg samt Evidens AB, tfn: 070 960 89 10,  lillian.noringandersson@tele2.se

Kristina Taremark, Avd. Chef Kommunhälsan, Varberg, tfn: 070 338 86 37, Kristina.Taremark@varberg.se